RAH Koncernstruktur

RAH a.m.b.a
Er moderselskab for koncernen. Koncernen har en bestyrelse på 6 personer, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen, som består af selskabets andelshavere, er selskabets højeste myn- dighed.

RAH Holding A/S
Har til formål at fungere som holdingselskab, herunder gennem sine dattervirksomheder, at drive elforsyningsvirksomhed, samt handel, anlægsarbejder, projektering, rådgivning, service, admini- stration og udlejning af ejendom. Selskabet er 100% ejet af RAH a.m.b.a.

RAH Net A/S
Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsynings- loven. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S.

RAH Net 2 A/S
Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsynings- loven. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S.

RAH Service A/S
Har til formål at udbygge og vedligeholde RAH Net A/S´s og RAH Net 2 A/S´s ledningsnet og udføre opgaver for eksterne kunder. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S.

RAH Elhandel A/S
Har til formål at drive handel med energi. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S.

RAH Vind ApS
Har til formål at producere vedvarende energi og sælge denne. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S .

RAH Adm. A/S
Har til formål at udføre administration, kundeafregning og opgaver for eksterne kunder, samt udlejning af ejendom. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S.

Scanenergi Holding A/S
Har til formål at drive handel og administration indenfor energiom- rådet. Herunder forstås balanceansvar. Selskabet ejes af 17 danske selskaber. RAH a.m.b.a.’s ejerandel udgør 21,51%.

Vestjyske Net 60 kV A/S
Er et transmissionsselskab, der ejer og driver 60 kV efter bevilling. RAH Net A/S har en ejerandel i selskabet på 21,33% og RAH Net 2 A/S har en ejerandel på 2,07%.

RGT Holding A/S
Selskabet ejes af RAH Holding A/S (33,33%), GEV A/S (33,33%) og Thy-Mors Energi A/S (33,33%).

RAH Fiberbredbånd A/S
Selskabet er stiftet den 22. februar 2016. Selskabet er ejet af RAH Holding A/S (45%), EnergiMidt Fiberbredbånd A/S (45%) og Fiber Backbone (10%). Selskabets formål er at opbygge og levere fi in- frastruktur og indholdstjenester og dermed forbundne aktiviteter.

Net-Sam Scada A/S
Selskabet er ejet af 13 selskaber. RAH Service A/S har en ejer- andel i selskabet på 6,10%. Selskabet har på vegne af ejerselska- berne til formål at drive et SCADA/DMS system, som er et netover- vågning - og fjernstyringssystem.

Vesterhav Syd A/S
Selskabet ejes af RAH Service A/S (33,33%), Hvide Sande Service Group (33,33%) og Ringkøbing-Skjern Kommune (33,33%). Har til formål at fremme bred lokal investering og lokal erhvervsudvikling i forbindelse med etablering af vindmøllepark i »Vesterhav Syd«.

Nørhede – Hjortmose Besøgscenter ApS
Selskabet er ejet af RAH Service A/S (56%) og Nørhede – Hjort- mose Vindudvikling ApS (44%). Selskabets formål er at eje og drive teknik- og servicebygning for Nørhede – Hjortmose Vindmøllepark samt det tilknyttede besøgscenter.