Tjek dit energi forbrug

Vi yder energirådgivning til mindre virksomheder igennem Scanenergis erfarne energikonsulenter.

Energikonsulenterne er kvalificeret til at gennemgå eksisterende installationer for at identificere mulige energibesparelser. Typisk kan der udpeges flere muligheder for forbedringer, og målet med rådgivningen og energitjekket er naturligvis at forbedre jeres energiøkonomi og forbedre vores fælles miljø.

Rent praktisk sker der det, at I igennem RAH aftaler et besøg af en energikonsulent. Han gennemgår jeres virksomhed og ejendom med henblik på at finde mulige besparelser inden for både el og varme.

Efterfølgende kan energitjekket udvides med support til gennemførelse af de anbefalede tiltag, herunder henvisning til Scanenergis samarbejdspartnere.