Dagsordenen for den ordinær generalforsamling kan hentes som jpg her

FULDSTÆNDIG DAGSORDEN
Ordinær generalforsamling RAH, Hotel Fjordgården, Ringkøbing
tirsdag den 28. maj 2019 kl. 18.00

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne år til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af statsautoriseret revisor

7. Eventuelt