Vederlagspolitik

I forlængelse af Anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningsvirksomheder, Anbefaling # 12 har bestyrelsen for RAH A.m.b.a. vedtaget følgende politik for bestyrelse og direktion:

”Bestyrelsen og direktion skal aflønnes markedskonformt under hensyntagen til arbejdsopgavens ansvar og omfang og med respekt for aflønningen i det omkringliggende erhvervsliv.

Der er ingen incitamentsprogrammer i gagen til RAHs medarbejdere, direktion og bestyrelse. Der er alene sædvanlige arbejdsmarkedspensioner til selskabets medarbejdere og direktion.”

Denne politik revideres hvert 2. år, næsten gang december 2020.

Ringkøbing, december 2018

Bestyrelsen

Rapport om vederlag til bestyrelsen og direktion i 2018

I forlængelse af Anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningsvirksomheder, Anbefaling # 12 oplyses det, at bestyrelsen i 2018 har modtaget følgende honorarer:

Formand Poul Hjulmand  138.319,13 kr.
Næstformand Esper Halkjær    62.327,65 kr.
Medlem Jørgen Poulsgaard    53.094,83 kr.
Medlem Svend Stensig    35.594,83 kr.
Medlem Kenneth Kristensen    35.594,83 kr.

Direktionen har i 2018 modtaget følgende løn:

Administrerende Direktør Jacob Møller kr. 1.500.000 med tillæg af sædvanlig arbejdsmarkedspensioner, hertil firmabilsordning.

Ringkøbing, december 2018

Bestyrelsen