RAH Koncernstruktur

RAH a.m.b.a
Er moderselskab for koncernen. Koncernen har en bestyrelse på 6 personer, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen, som består af selskabets andelshavere, er selskabets højeste myn- dighed.

RAH Holding A/S
Har til formål at fungere som holdingselskab, herunder gennem sine dattervirksomheder, at drive elforsyningsvirksomhed, samt handel, anlægsarbejder, projektering, rådgivning, service, admini- stration og udlejning af ejendom. Selskabet er 100% ejet af RAH a.m.b.a.

RAH Net A/S
Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsynings- loven. Pr. 01.01.17 er selskabet fusioneret med MES Net A/S. Selskabet er 68% ejet af RAH Holding A/S.

RAH Service A/S
Har til formål at udbygge og vedligeholde RAH Net A/S´s ledningsnet, administration, kundeafregning for koncernen, udlejning af ejendom og udføre opgaver for eksterne kunder. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S.

goenergi a|s
Har til formål at drive handel med energi. Selskabet er pr. 01.07.18 fusioneret med TME, hvorefter selskabet er 40% ejet af RAH Holding A/S.

N H Vind 16 ApS
Har til formål at producere vedvarende energi og sælge denne. Selskabet ejes af RAH Holding A/S (33,33%), Thy-Mors Energi Produktion A/S (33,33%), Vestforsyning Erhverv A/S (33,33%).

Scanenergi Holding A/S
Har til formål at drive handel, porteføljeforvaltning, energioptimering og handel med energibesparelser. Hertil balanceansvar. Selskabet ejes af 17 danske selskaber. RAH a.m.b.a.’s ejerandel udgør 21,51%.

Vestjyske Net 60 kV A/S
Er et transmissionsselskab, der ejer og driver 60 kV efter bevilling. RAH Net A/S har en ejerandel i selskabet på 23,40%.

RGT Holding A/S
Har til formål at drive installationsvirksomhed og salg. Selskabet ejes af RAH Holding A/S (33,33%), GEV A/S (33,33%) og Thy-Mors Energi A/S (33,33%).

RAH Fiberbredbånd A/S
Har til formål at opbygge og levere fiberinfrastruktur og indholdstjenester og dermed forbundne aktiviteter. Selskabet er ejet af RAH Holding A/S (45%), Eniig Fiber A/S (45%) og Fiber Backbone (10%).

Visue A/S
Har til formål at drive et SCADA/DMS system, som er et netovervågning- og fjernstyringssystem. Selskabet er ejet af 11 selskaber. RAH Service A/S har en ejerandel i selskabet på 6,10%.

Nørhede – Hjortmose Besøgscenter ApS
har til formål at eje og drive teknik- og servicebygning for Nørhede – Hjortmose Vindmøllepark samt det tilknyttede besøgscenter. Selskabet er ejet af RAH Service A/S (56%) og Nørhede – Hjortmose Vindudvikling ApS (44%).