Privatlivspolitik for leverandører

RAH’s dataansvar og rolle

RAH koncernen (herefter RAH) består bl.a. af goenergi A/S, RAH Net A/S, RAH Service A/S (herefter RAH Service) og Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

RAH Service behandler personoplysninger for kontaktpersoner hos leverandører som led i den almindelige varetagelse af indkøb af varer og ydelser for selskaberne i RAH.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan RAH behandler personoplysninger i leverandørforhold, og hvilke rettigheder de registrerede personer – kontaktpersoner – har i den forbindelse.

De oplysninger som behandles, modtages typisk fra den registrerede selv eller fra den leverandør, hvor personen er ansat.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

RAH Service A/S

CVR nr. 25 81 00 07 Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing

Tlf: 97 32 14 55

Mail: rah@rah.dk

Hjemmeside: https://www.rah.dk/

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom. Du kan kontakte vores databeskyttelseskonsulent på sb@rah.dk.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der kan identificere en fysisk person enten direkte via f.eks navn eller cpr.nr, eller indirekte via sammenholdning af flere data som f.eks. personlig mailadresse eller direkte telefonnummer.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

  • Almindelige personoplysninger i forbindelse med dit hverv som kontaktperson hos en af vores leverandører som navn, direkte arbejdstelefonnummer og –mailadresse samt stillingsbetegnelse.

Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med vores databehandling af de indsamlede personoplysninger er:

  • Administration af leverandørforholdet om levering af varer og ydelser til RAH, herunder indledende dialog om indgåelse af en aftale.

Retsgrundlaget, som ligger til grund for behandling af personoplysninger til formålet, er:

  • Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en aftale med RAH om levering af varer eller ydelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen.

  • RAH har en legitim interesse i at foretage behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse af dine personoplysninger

RAH videregiver kun personoplysninger til andre, såfremt der en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for, at leverandøren kan opfylde sin aftale om levering af varer og ydelser til RAH.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares så længe, vi har en aftale om levering af varer eller ydelser, hvor du er kontaktperson. Ved ophør af leverandørforholdet opbevares dine personoplysninger så længe, der er et sagligt formål hermed. Således opbevares oplysninger, der er en del af regnskabsmateriale i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven samt oplysninger, der indgår i nødvendig dokumentation for en eventuel reklamationssag, så længe garantiperioden løber og oplysninger, der kan være relevante for et eventuelt retskrav opbevares i tre år i henhold til forældelsesloven eller til kravet er endelig afgjort ved en retsinstans.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger og få rettet eventuelle fejl. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger, få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder kan du kontakte vores persondatakonsulent på SB@rah.dk. Vi vil gøre vores yderste for at besvare henvendelsen hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelsen, med mindre indsigtsanmodningen har et stort omfang, som gør, at vi ikke kan nå det inden for en måned. I så fald er svarfristen 3 måneder, jf. artikel 12 i persondataforordningen.

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.